Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2290.2013, Kvävestrategi i höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L3-2290.2013: F örsöksnummer: LC-405-2013, ADB 03R094, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2012-09-16
Gödsling 1 enligt plan: 2013-03-28
Gödsling 2 enligt plan: 2013-04-16
Gödsling 3 enligt plan: 2013-05-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290.2013: F örsöksnummer: M 522/13, ADB 03R093, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Levin , Vallby vägen 182, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling TP 1 9/4
TP 2 18/4.
PK 25/4
Skotträkning: 7/5.
Gödsling TP2, 21/0, dc:32
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290.2013: F örsöksnummer: M 521/13, ADB 03R092, skörd 2013
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930, 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enl. plan: TP 1 11/4 DC: 18
TP 2, 19/4 DC: 23.Gödsling TP2, 21/5, dc:32.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2290.2013: F örsöksnummer: LB-208-2013, ADB 03R095, skörd 2013
Försöksvärd: Tommy Nilsson , Tjustorp 1521, 273 98 Smedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1 enligt plan: 2013-04-15
Gödsling 2 enligt plan: 2013-04-30
Gödsling 3 enligt plan: 2013-05-16
Gödsling 4 enligt plan: 2013-05-29
Gödsling 5 enligt plan: 2013-06-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2290.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan