Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R4-9903.2013, Kvickrot - mellangröda och putsning, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R4-9903.2013: F örsöksnummer: LA-15-2013, ADB GB0082, skörd 2013
Försöksvärd: Glenn Oredsson , Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-09
Gödsling: 2013-04-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R4-9903.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan