Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-501.2013, Sort * behandling Havre, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L7-501.2013: F örsöksnummer: LC-403, ADB 07C278, skörd 2013
Försöksvärd: Ulf Weifält , Wejbygården, 262 90 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-04-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2013: F örsöksnummer: MB 514/13, ADB 07C283, skörd 2013
Försöksvärd: Bengt Persson , Säby Kyrkväg 105, 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd:27/3
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501.2013: F örsöksnummer: LB-206-2013, ADB 07C282, skörd 2013
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut ,
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2013-04-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan