Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-301 2013, Sortförsök i vårvete, med 3 st. försök
Syftet med planen: Sortförsök i vårvete
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L7-301 2013: F örsöksnummer: M 512/13, ADB 07C218, skörd 2013
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , St Uppåkravägen 117, 245 91 staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 6/4
Gradering samt strålängd: 2/7
  Fältkort NY RUTFÖRDELNING 04-23.
  Karta
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301 2013: F örsöksnummer: M 513/13, ADB 07C224, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Johansson , L Isie, Ishögsgård, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 11/4
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301 2013: F örsöksnummer: LA-3-2013, ADB 07C217, skörd 2013
Försöksvärd: Bröderna Jönsson , Eskilstorpsgård, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-22
Grundgödsling: 2013-04-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-301 2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan