Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-1010 2013, Organiska gödselmedel till höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen: Organiska gödselmedel till höstvete.
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till M3-1010 2013: F örsöksnummer: M 507/13, ADB 152468, skörd 2013
Försöksvärd: Margareta Karlsson , Källstorpsvägen 11, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enl plan: TP 1, 18/4
Försöksgödsling enl.plan 20/5.
  Fältkort Fältkort-nytt.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-1010 2013: F örsöksnummer: M3-1010, ADB 152467, skörd 2013
Försöksvärd: Ola Reslow , Gislöv Axlabjer, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling led 2-4 enligt plan: 2013-04-15
Gödsling led 5,7 enligt plan: 2013-04-18
Gödsling led 3,4 enligt plan: 2013-05-16
Gödsling led 6,8 enligt plan: 2013-05-20
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-1010 2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan