Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-1020 2013, Biogödsel i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen: Biogödsel i höstvete.
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till M3-1020 2013: F örsöksnummer: M 517/13, ADB 152470, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Johansson , Lilla Isie, Ishögs gård 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling enl. plan: TP1 18/4 dc:19
Försöksgödsling enl.plan 20/5.
  Fältkort Fältkort-nytt.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) 152470 jordanalys
  Mätning (gradering, skörd etc.) 152470 Analys gödsel 1
  Mätning (gradering, skörd etc.) 152470 Analys gödsel 2
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-1020 2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan