Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-5010-2013, Intensivt skördade vallar., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L6-5010-2013: F örsöksnummer: MA-514-2010, ADB 069713, skörd 2013
Försöksvärd: Erik Wallin , Västraby gård , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Slutenhet vår:14/5
Botanisk uppskattning:14/5
  Fältkort Fältkort 2013.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-5010-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan