Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-701.2013, Kärnmajs sortförsök, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-701.2013: F örsöksnummer: LA-24-2013, ADB 067601, skörd 2013
Försöksvärd: Peter Bertilsson , Annedalsvägen 10, 291 65 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-24
Gödsling: 2013-04-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-701.2013: F örsöksnummer: MB-537-2013, ADB 067603, skörd 2013
Försöksvärd: Ingmar Pettersson , Kalvhagsvägen 60, , 261 93 Saxtorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling 150 kg MAP: 3/5.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-701.2013: F örsöksnummer: LA-25-2013, ADB 067602, skörd 2013
Försöksvärd: Ripa Lantbruks AB , Ripa Byväg 20, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-05-03
Gödsling: 2013-05-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-701.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan