Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2426.2013, Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-2426.2013: F örsöksnummer: LA-22-2013, ADB 05B218, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Ogräsbekämpning 1: 2013-04-20
Ogräsbekämpning 2: 2013-05-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2426.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan