Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-316.2013, Vårvete. Vårrågvete. Ekologisk odling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-316.2013: F örsöksnummer: LA-29-2013, ADB 07C297, skörd 2013
Försöksvärd: Råröds Gård , Norra Sandby 4259, 281 91 Hässleholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-23
Grundgödsling fastgödsel, nöt: 2013-04-05
Grundgödsling nötflyt: 2013-04-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-316.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan