Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-1070-2013, Strategi mot rost i höstvete., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L9-1070-2013: F örsöksnummer: 568-2013, ADB 152498, skörd 2013
Försöksvärd: Nils Lundberg , Tingaröds boställe , 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling enl. plan: 23/5 Dc: 32
Behandling enl. plan: 30/5 Dc:39.
Behandling enl. plan: 5/6, dc: 47
Behandling enl.plan: 12/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) A-rutegrad. Dc:31, 21/5
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Sprutjournal 4 tidpunkter.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1070-2013: F örsöksnummer: M-567-2013, ADB 152497, skörd 2013
Försöksvärd: Henrik Malm , Fuglie, Grönadal , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 20/5.
Behandling enl plan: 30/5 dc: 41.
Behandling enl. plan: 5/6, dc: 50.
Behandling enl.plan: 12/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) A-rute grad. Dc:32, 21/5
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Sprutjournal 4 tidpunkter.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-1070-2013: F örsöksnummer: LB-226-2013, ADB 152496, skörd 2013
Försöksvärd: Christer Herrström , Tjustorp 1661, 273 98 Smedstorp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2013-05-23
Behandling 2 enligt plan: 2013-06-05
Behandling 3 enligt plan: 2013-06-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-1070-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan