Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R9-7015.2013, Alternaria sortförsök med potatis, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R9-7015.2013: F örsöksnummer: LA-40-2013, ADB HL4331, skörd 2013
Försöksvärd: Sixten Johnsson , Nymövägen 174, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2013-05-03
Gödsling enligt plan: 2013-04-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R9-7015.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan