Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-7101-2013, Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L15-7101-2013: F örsöksnummer: 632-2013, ADB 152568, skörd 2013
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sättning: 14/5.
Behandling utförd: 22/6, 25/6
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal fram t.o.m. 7/8.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprurjournal 10/8.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 15/8.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 19/8.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 20/8.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 23/8.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 28/8.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal 11/9.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal-Reglonebehandlat hela försöket.
  Fältkort Fältkort komplett
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-7101-2013: F örsöksnummer: LA-54-2013, ADB 152567, skörd 2013
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättid: 2013-05-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
  Övrigt Sprutjournal t.o.m 7 sept
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-7101-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan