Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R6-821.2013, Utveckling av sortprovn. av ensilagemajs, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R6-821.2013: F örsöksnummer: LA-28-2013, ADB 067647, skörd 2013
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-30
Gödsling 1: 2013-04-26
Gödsling 2: 2013-04-30
Ogräsbekämpning: 2013-05-19
Insektsbekämping: 2013-05-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R6-821.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan