Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-730.2013, Kaliumgödsling till ensilagemajs., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L6-730.2013: F örsöksnummer: LA-27-2013, ADB 067642, skörd 2013
Försöksvärd: Håkan Svensson , Killegropsvägen 125, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-05-10
Gödsling 1: 2013-05-07
Gödsling 2: 2013-05-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-730.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan