Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-840.2013, Ogräsbekämpning i ensilagemajs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-840.2013: F örsöksnummer: LA-18-2013, ADB 152471, skörd 2013
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-29
Gödsling 1: 2013-04-26
Gödsling 2: 213-04-29
Behandling 1: 2013-05-19
Insektsbehandling: 2013-05-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-840.2013: F örsöksnummer: L5-840, ADB 152472, skörd 2013
Försöksvärd: Anders Sassersson , Ö.Herrestad Gärsnäskvarn, 272 96 GÄRSNÄS
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Bahandling 1: LED 2-6 2013-05-21
radhackat led 7 enligt plan 2013-06-05
behandling 2 enligt plan: 2013-06-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-840.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan