Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-2170-2013, Rödklöver. Strängläggning & Reglone vid olika tidpunkter., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-2170-2013: F örsöksnummer: M-538-2013, ADB 061790, skörd 2013
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 304 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket gränsat 23/5.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Fältkort Fältkort komplett.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-2170-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan