Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040-2013, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L9-4040-2013: F örsöksnummer: M-630-2013, ADB 152539, skörd 2013
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-4040-2013: F örsöksnummer: M-629-2013, ADB 152538, skörd 2013
Försöksvärd: Verntofta Gård AB , Källstorpsvägen 74, 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling Dc: 49, 15/6 OBS! Preparat kom 13/6!!
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-4040-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan