Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-215.2014, Höstkort Sort*behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-215.2014: F örsöksnummer: LC-408-2013, ADB 07BK58, skörd 2014
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2013-08-28
Behandling 1 enligt plan: 2014-05-31
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215.2014: F örsöksnummer: MB-310-2013, ADB 07BK59, skörd 2014
Försöksvärd: Anders Nilsson , Reslöv 1901 , 241 72 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 9/9.
Planttäthet:5/11
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215.2014: F örsöksnummer: MC-311-2013, ADB 07BK64, skörd 2014
Försöksvärd: Hans & Bertil Odell , Vanninge gård , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 25/9.
Planttäthet: 24/10, dc 20.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-215.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan