Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011 - 2014, Ettårigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till LS3-9011 - 2014: F örsöksnummer: 324/13, ADB 03S006, skörd 2014
Försöksvärd: Johan Wadborg , Hällebovägen 119, 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd:14/9-13 samt gödsling.
Planttäthet:22/10
Bekämpning Led d 25/10-13, Dc:21
Gödsling enl. plan: 12/3 Dc: 23
Grundgödslat med 200 kg PK 11-21 25/3.
Gödsling 10/4, Dc:30
Bekämpning: Led C,D 29/4 dc:31
Bekämpning B,C,D 20/5.
GÖdsling 23/5.OBS! Ruta 1D i block III kasserad.
  Fältkort Fältkort med GPS-koordinater.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Fältkort Fältkort, komplett
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011 - 2014: F örsöksnummer: LA-80-2013, ADB 03S004, skörd 2014
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövsallén 102, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-09-24
Behandling 1 enligt plan: 2013-09-24
Grundgödsling: 2013-10-04
Ogräs- och insektsbekämpning enligt plan: 2013-10-16
Bekämpningsåtgärd led D T1: 2013-10-30
Planttäthet: 2013-11-12
Behandling 2 enligt plan: 2014-03-06
Behandling 3 enligt plan: 2014-04-04
Planttäthet vår: 2014-04-04
Bekämpningsåtgärd led C + D: 2014-04-29
Gödsling 4: 2014-05-20
Bekämpning T3 led B,C,D:2014-05-22
Bekämpning T4 led B,C,D: 2014-06-09
Axräkning: 2014-06-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011 - 2014: F örsöksnummer: M-325-2013, ADB 03S007, skörd 2014
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/9.
Gödsling enl plan vid sådd.
Planttäthet höst: 23/10
Bekämpning: 25/11
Gödsling enl. plan: 13/3, Dc: 16
OBS! Försöket är kasserat!
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Försök till LS3-9011 - 2014: F örsöksnummer: LS3-9011, ADB 03S005, skörd 2014
Försöksvärd: HS Kristianstad , Sandby gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum: 2013-09-21, Behandling enl plan 1D, 2D: 2013-11-21
Gödslat enl plan: 14-03-10
Gödslat enl plan: 14-04-10
sprutat enl plan: 14-04-28
gödslat enl plan: 14-05-22
sprutat enl plan: 14-05-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011 - 2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan