Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS3-191-2014, Ortganisk gödsel till höstraps., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-191-2014: F örsöksnummer: M-307-2013, ADB 03S001, skörd 2014
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksgödsling enl.plan: 9/8, 20/8, 5/9.
Datum för sådd:20/8.
Planträkning samt klippning 19/3
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning samt rothals och tillv.punktens höjd. 23/10 Dc18
  Mätning (gradering, skörd etc.) Rothals samt tillv.punktens höjd.
<< SLUT OS3-191-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan