Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424-2014, Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L5-2424-2014: F örsöksnummer: LA-81-2013, ADB 05B252, skörd 2014
Försöksvärd: Everödsgården , 297 92 Everöd
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-09-10
Behandling 1 enligt plan, led 2-5: 2013-09-19
Behandling 2 enligt plan, l ed 6-10: 2013-10-01
Behandling 3 enligt plan, led 2-6 + 9-15: 2014-04-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
<< SLUT L5-2424-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan