Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-1010, Kvävegödsling-strategier i höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L7-1010: F örsöksnummer: M-332-2013, ADB 152580, skörd 2014
Försöksvärd: Kjell-Inge Nilsson , Gränsvallavägen 92 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/9.
Tidig vårgödsling:25/3.
Gödsling veten 10 cm: 25/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-1010: F örsöksnummer: L7-1010-2014-002, ADB 152581, skörd 2014
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd:2013-09-25 gödslat tillv start: 2014-03-12
gödslat t2: 2014-04-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-1010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan