Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-2014, Reducerad jordbearbetning., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2014
  Försök till L2-4048-2014: F örsöksnummer: 404/2003, ADB 02S061, skörd 2014
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 304 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Övrigt Jordanalys
  Försök till L2-4048-2014: F örsöksnummer: 320/1994, ADB 02S062, skörd 2014
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2014-04-02
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkning 2014-06-03
  Fältkort Fältkort, komplett
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd inkl. analys
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan