Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-614.2014, Åkerböna, sortförsök. Ekologisk odling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-614.2014: F örsöksnummer: LA-21-2014, ADB 07C415, skörd 2014
Försöksvärd: Vanås Gods , Box 67, 289 21 Knislinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2014-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-614.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan