Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: HU-1433, Bekämpning av bladfläcksjuka i korn., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till HU-1433: F örsöksnummer: M-658-2014, ADB HUG066, skörd 2014
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling:6/6.
  Fältkort Fältkort med behandlingsjournal.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT HU-1433
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan