Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R2-9400, Skördegap i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R2-9400: F örsöksnummer: M-340-2014, ADB 02T093, skörd 2015
Försöksvärd: Krageholm Drifts AB , Krageholmsvägen 292, 271 96 Ystad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: De tre blockens koordinater är angivna på fältkortet. Gödslat enl. plan 2014-10-13.
Gödslat enligt plan led 2 60 N 21/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R2-9400
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan