Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-701-2015, Majs kärnskörd. Sortförsök., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-701-2015: F örsöksnummer: M-563-2015, ADB 063730, skörd 2015
Försöksvärd: Johan Knutsson , Dagstorp 6 , 244 95 Dösjebro
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 24/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L6-701-2015: F örsöksnummer: LB-224-2015, ADB 063729, skörd 2015
Försöksvärd: Håkan Jönsson , Gislöv Skönadal, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-04-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L6-701-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan