Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-1055-2015, Svampbehandling i timotejfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-1055-2015: F örsöksnummer: M-642-2015, ADB 152796, skörd 2015
Försöksvärd: Tore Svensson , Storegård 1455 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för behandling: 11/6.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Fältkort Fältkort.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT SFO-1055-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan