Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021-2016, Örtogräs i höstvete, höst och vår., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L5-3021-2016: F örsöksnummer: M-340-2015, ADB 05B385, skörd 2016
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för första behandlingen: 21/10.
  Övrigt Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-3021-2016: F örsöksnummer: LB-269-2015, ADB 05B384, skörd 2016
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Sandby Boställe, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat enligt plan: 2015-10-21
Behandlat enligt plan: 2015-10-31
Behandlat enligt plan: 2016-04-15
Behandlat enligt plan: 2016-05-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-3021-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan