Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-192.2016, Optimal kvävegödsling, med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-192.2016: F örsöksnummer: LB-281-2015, ADB 03U094, skörd 2016
Försöksvärd: Gärsnäs Gård Jordbruks AB , Gärsnäs gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till OS3-192.2016: F örsöksnummer: M-353-2015, ADB 03U096, skörd 2016
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, Tågarpsvägen 143 , 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Provklippning 17/11.
Vårgödsling 11/3 samt 5/4.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-192.2016: F örsöksnummer: M-354-2015, ADB 03U097, skörd 2016
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 2605 , 241 72 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för växtprov: 17/11.
Vårgödsling 4/3 samt 4/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
<< SLUT OS3-192.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan