Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-616-2016, Ärter, ekologisk odling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-616-2016: F örsöksnummer: LA-17-2016, ADB 07C592, skörd 2016
Försöksvärd: Olahus, Ulf Petersson , Olahus 2206, 281 44 Stoby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2016-04-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-616-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan