Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-701-2016, Sortförsök Majs kärnskörd, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L6-701-2016: F örsöksnummer: LA-25-2016, ADB 068221, skörd 2016
Försöksvärd: Jörgen Persson , Yngsjövägen 226, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2016-05-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L6-701-2016: F örsöksnummer: LB-212-2016, ADB 068220, skörd 2016
Försöksvärd: Håkan Jönsson , Skönadal, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-05-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L6-701-2016: F örsöksnummer: M-541-2016, ADB 068219, skörd 2016
Försöksvärd: Loarp AB , Loarps Gård 1277 , 268 75 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 22/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L6-701-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan