Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4011-2016, Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L9-4011-2016: F örsöksnummer: LB-231-2016, ADB 152894, skörd 2016
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfältsv. 131, 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sprutat led 10,11: 2016-05-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-4011-2016: F örsöksnummer: M-580-2016, ADB 152895, skörd 2016
Försöksvärd: Mats Sonander , N. Solhemsvägen 55 , 244 93 Kävlinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L9-4011-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan