Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R9-8099-2016, Sortförsök i Crambe (Oljekål), med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R9-8099-2016: F örsöksnummer: M-579-2016, ADB HM1647, skörd 2016
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 14/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT R9-8099-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan