Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-027-2017, Höstraps. Sort*Behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till OS7-027-2017: F örsöksnummer: MB-305-2016, ADB 07A955, skörd 2017
Försöksvärd: Ulf Andersson , Jordholmsvägen 120 , 235 99 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 18/8.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-027-2017: F örsöksnummer: LB-238-2016, ADB 07A953, skörd 2017
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , Bollerups Gård, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-08-17
Laddat upp nytt fältkort:2017-05-18, sort 41 DK Explicit är rättat till 35 pl/m2 enligt plan, stod fel på fältkortet samt följade rutor är strukna: B10 i Block II, B4 i Block III, A19 i Block IV
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS7-027-2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan