Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-021-2018, Höstraps. Sort*Behandling., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-021-2018: F örsöksnummer: MB-301-2017, ADB 07A995, skörd 2018
Försöksvärd: Anders Nilsson , Dalhemsvägen 23 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-08-22
Gödsling höst: 2017-09-19
Ogräsbekämpning: 2017-11-21
Snigelbekämpning: 2017-08-31
Insektsbekämpning: 2017-10-10
Gödsling vår: 2018-04-09
Svampbehandling: 2018-05-15
Datum för skördemognad satt: 2018-06-29
Skörd: 2018-07-10
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Försök till OS7-021-2018: F örsöksnummer: LB-240-2017, ADB 07A994, skörd 2018
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård Jordbruks AB, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-08-24
Skörd
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT OS7-021-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan