Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-0116-2018, Höstvete, ekologisk odling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-0116-2018: F örsöksnummer: M-314-2017, ADB 07BN43, skörd 2018
Försöksvärd: Krister Andersson , Hagaviksvägen 15, 212 91 Malmö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 29/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT R7-0116-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan