Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0101M-2018, Höstvete. Sort*behandling(2:a års vete), med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0101M-2018: F örsöksnummer: M-324-2017, ADB 07BN55, skörd 2018
Försöksvärd: Mats Ingvarsson , G:a Hemmesdyngevägen 4 , 231 79 Smygehamn
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 1/10.
Svampbehandling 1 enligt plan, led B: 2018-05-15
Svampbehandling 2 enligt plan, led B: 2018-05-21
Svampbehandling 3 enligt plan, led B: 2018-06-04
Skörd: 2018-07-24
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L7-0101M-2018: F örsöksnummer: M-323-2017, ADB 07BN54, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Bjärsjölagård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 19/10.
Strålängd, datum för mognad & torkskadegradering utförd 2018-07-06
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-0101M-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan