Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R4-1052-2018, Höstvete efter radhackad havre, Ekologisk odling., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R4-1052-2018: F örsöksnummer: M-3583, ADB GB0097, skörd 2018
Försöksvärd: Joel Månsson , N. Knästorpsvägen 171 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Höstveten sådd 28/9.
  Fältkort Fältkort 2018.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Planträkning hösten.
<< SLUT R4-1052-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan