Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-185, N-gödsling till höstraps., med 4 st. försök
Syftet med planen: (OS-försök)
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-185: F örsöksnummer: MB-305-02, ADB 03D003, skörd 2003
Försöksvärd: Per Isaksson , Mossheddinge, Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 20/8
Cadillac 5kg/ha
Uppkomst 3/9
Försöksgödsling:enl. plan 20/8-02
Vår tidpunkt 1 26/3-03
Vår tidpunkt 2 14/4-03
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till OS3-185: F örsöksnummer: MC-859-02, ADB 03D004, skörd 2003
Försöksvärd: Skurups lantbruksskola , Örsjöhill, Skurup. 070-4340539
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd:20/8-02,Artus.
Utsädesmängd: 5,5kg/ha
Grundgödsling: PK 11-21 300kg/ha 5/9-02.
Försöksgödsling: 20/8-02.
Bekämpning: 3,0 Butisan S + 2,0 Fokus Ultra + 0,3 Sumialpha 25/9-02.
N-profil vår 24/3-03.
Gödsling vår tidigt: 24/3-03.
Gödsling vår sent: 22/4-03.
0,3 Sumialpha 30/4-03.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till OS3-185: F örsöksnummer: LB-255-2002, ADB 03D002, skörd 2003
Försöksvärd: Kasserat ,
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Försöket kasserat efter ojämn uppkomst pga. torka.
  Försök till OS3-185: F örsöksnummer: LA-106-2002, ADB 03D001, skörd 2003
Försöksvärd: Lars Nilsson , Skättiljungavägen 112, 290 10 TOLLARP
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Försöket är kasserat 030313
<< SLUT OS3-185
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan