Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0501-2018, Havre. Sort * behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0501-2018: F örsöksnummer: M-511-2018, ADB 07C724, skörd 2018
Försöksvärd: Bengt Persson , Säby kyrkoväg 105, 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-13
Planttäthet: 2018-07-02
Svampgradering: 2018-07-02
Strålängd & mognadsgradering: 2018-07-02
Skörd: 2018-07-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L7-0501-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan