Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-213, Sortblandning, Höstraps., med 1 st. försök
Syftet med planen: (OS-försök)
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-213: F örsöksnummer: MC-864-02, ADB 072646, skörd 2003
Försöksvärd: Hans Nilsson , Brunslöv, Hörby. 0708-244405
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 9/8-02.
Sådatum och sort på fältet: 8/8-02. Banjo-Carolus
Gödsling: PK 11-21 300kg/ha 7/8-02.
Gödsling: Kalksalp. 430 kg/ha 18/9-02.
Ogräsbek. 2,3L/ha ButisanS 12/8-02.
Parasitbek. 0,3L/ha Sumi-alpha 2/9-02.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
<< SLUT OS7-213
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan