Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: SFR-Mellangrödor 2021, SFR-Mellangrödor 2021, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFR-Mellangrödor 2021: F örsöksnummer: LB-207-2021, ADB HS21049, skörd 2021
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gårdsvägen 5, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2021-04-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT SFR-Mellangrödor 2021
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan