Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-301 2003, Sortförsök i vårvete, med 4 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra nya vårvetesorter med redan etablerade. Halva försöket svampbehandlas, för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp samt deras avkastningspotential.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Preliminära snabbvattenhaltskorrigerade skördesiffror från sortförsök i vårvete 2003
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-301 2003: F örsöksnummer: MB-501-2003, ADB 07B004, skörd 2003
Försöksvärd: Per Persson , Svarthjärup 245 61 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Planttäthetsbedömning:
28/4-03 alla 100%
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301 2003: F örsöksnummer: LA-2-2003, ADB 07B002, skörd 2003
Försöksvärd: Br. Jönsson , Eskilstorps Gård, 297 91 VITTSKÖVLE
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådatum:030331
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030402
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301 2003: F örsöksnummer: MC 955/03, ADB 07B005, skörd 2003
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund, N Åby, 231 72 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 29/3-03.
Blockbehandling st 31: 0,5 Tilt Top 5/6-03.
Blockbehandling st 47: 0,6 Amistar + 0,5 Tilt Top 16/6-03.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301 2003: F örsöksnummer: 713/03, ADB 07B003, skörd 2003
Försöksvärd: Lennart Persson , Vittskövle boställe, 268 90 SVALÖV
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Datum för sådd 6/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-301 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan