Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-501 2003, Sortförsök i havre., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra nya med redan etablerade havresorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Preliminära snabbvattenhaltskorrigerade skörderesultat från sortförsök i havre 2003
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-501 2003: F örsöksnummer: LC-402-2003, ADB 07B034, skörd 2003
Försöksvärd: Fredrik Hallefält , Nya Wilhelmsfält Pl.6078, 262 96 ÄNGELHOLM , 0431-22074, 070-6642074
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådatum:030331
Utökad plan Led O och P med Dvärghavre se verkligt fältkort med plan
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030402
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501 2003: F örsöksnummer: LA-4-2003, ADB 07B032, skörd 2003
Försöksvärd: William Hamilton , Ströö Gård, 291 11 FÄRLÖV, tel 044-74180
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådatum:030331
Försöket ligger på Adinals gård
Utökad plan Led O och P med Dvärghavre se verkligt fältkort med plan
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030402
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501 2003: F örsöksnummer: LB-204-2003, ADB 07B033, skörd 2003
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum 03-31
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Scannat fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-501 2003: F örsöksnummer: 717/03, ADB 07B035, skörd 2003
Försöksvärd: Svedberga gård , Svedberg, 260 35 ÖDÅKRA
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Datum för sådd 4/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-501 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan