Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-4021 2003, Olika sorter som används till foder. Korn och havre., med 3 st. försök
Syftet med planen: Att prova lämpliga sorter i korn och havre till foder. Försöken läggs ut i s k mellanbygd. Halva försöksytan svampbehandlas.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Preliminära snabbvattenhaltskorrigerade skördesiffror från sortförsök med fodersäd i mellanbygd 2003
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-4021 2003: F örsöksnummer: MC 958/03, ADB 07B028, skörd 2003
Försöksvärd: Eskil Yngve , Ö Kärrstorp, 275 95 Sjöbo
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 28/3-03.
Blockbeh. 2:or: 0,3 Amistar+0,6 Stereo 12/6-03.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-4021 2003: F örsöksnummer: LC-403-2003, ADB 07B026, skörd 2003
Försöksvärd: Lennart Olsson , Anderstorp, 260 70 LJUNGBYHED
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030513
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-4021 2003: F örsöksnummer: LA-7-2003, ADB 07B025, skörd 2003
Försöksvärd: Jerry Olsson , Gundrastorp Pl.4038, 280 22 Vittsjö, 0451-27042, 0708-439795
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030630
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-4021 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan