Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2500 2003, Flerårigt försök med "Stubbearbetning alt. Roundup Bio för bekämpning av kvickrot"., med 2 st. försök
Syftet med planen: Syftet är att undersöka hur kvickrotsförekomsten långsiktigt påverkas vid mekanisk alt. kemisk bekämpning. Startår 1999.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Försök till L5-2500 2003: F örsöksnummer: LA-112-1999, ADB HL1804, skörd 2003
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården Skepparslövsv. 258 291 92 KRISTIANSTAD 044-229919
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030401
  Försök till L5-2500 2003: F örsöksnummer: MA-417-1999, ADB HM0914, skörd 2003
Försöksvärd: Göran Svensson , Wideröra gård, 260 30 VALLÅKRA
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT L5-2500 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan