Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0000, Halm-Kväve, med 1 st. försök
Syftet med planen: Fastliggande försök på Borgeby för stadium av kvävets effekt vid halmnedbrytning.
Kommentarer:
  Försök till L3-0000: F örsöksnummer: M-205-1959, ADB 03D085, skörd 2003
Försöksvärd: Malmöhus läns Hushållningssällskap , Borgeby Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0000
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan