Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2259 2002, Etablering av fånggröda i höstvete, med 2 st. försök
Syftet med planen: Att finna arter och sorter lämpliga för insådd av fånggröda på våren eller försommar i höstvete.
Kommentarer:
  Rapport Vårsådd av fånggrödor i höstvete
  Försök till L3-2259 2002: F örsöksnummer: M-508-2002, ADB 03C060, skörd 2002
Försöksvärd: Lars-Åke Johannesson , Kastanjegården 222 51 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
  Övrigt Led B vid tröskning
  Övrigt Led D vid tröskning
  Övrigt Led F vid tröskning
  Övrigt Led G vid tröskning
  Försök till L3-2259 2002: F örsöksnummer: M-712-2002, ADB 03C059, skörd 2002
Försöksvärd: Göran Svensson , Wideröra Gård, Vallåkra
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
<< SLUT L3-2259 2002
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan